Upravit stránku
IP 1b

IP 1
Okruh

IP 2

IP 2
Zpomalovací práh

IP 3

IP 3
Podchod nebo nadchod

IP 4a

IP 4a
Jednosměrný provoz

IP 4b

IP 4b
Jednosměrný provoz

IP 5

IP 5
Doporučená rychlost

IP 6

IP 6
Přechod pro chodce

IP 7

IP 7
Přejezd pro cyklisty

IP 9

IP 9
Nouzové stání

IP 10a

IP 10a
Slepá pozemní komunikace

IP 10b

IP 10b
Návěst před slepou pozemní komunikací

IP 11a

IP 11a
Parkoviště

IP 11b

IP 11b
Parkoviště (kolmé nebo šikmé)

IP 11c

IP 11c
Parkoviště (podélné)

IP 11d

IP 11d
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP 11e

IP 11e
Parkoviště (stání na chodníku podélné)

IP 11f

IP 11f
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP 11g

IP 11g
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

IP 12

IP 12
Vyhrazené parkoviště

IP 13a

IP 13a
Kryté parkoviště

IP 13b

IP 13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem

IP 13c

IP 13c
Parkoviště s parkovacím automatem

IP 13d

IP 13d
Parkoviště P + R

IP 1b

IP 13e
Parkoviště K + R

IP 16

IP 16
Uspořádání jízdních pruhů

IP 17

IP 17
Uspořádání jízdních pruhů

IP 18a

IP 18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů

IP 18b

IP 18b
Snížení počtu jízdních pruhů

IP 18c

IP 18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla

IP 19

IP 19
Řadící pruhy

IP 20a

IP 20a
Vyhrazený jízdní pruh

IP 20b

IP 20b
Konec vyhr. jízdního pruhu

IP 21a

IP 21
Omezení v jízdním pruhu

IP 22

IP 22
Změna místní úpravy

IP 23a

IP 23a
Objíždění tramvaje

IP 23b

IP 23b
Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)

IP 1b

IP 23c
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

IP 24

IP 24
Únikový pruh

IP 28

IP 28
Nejvyšší dovolené rychlosti

IP 25b

IP 25b
Konec zóny s dopravním omezením

IP 1b

IP 28b
Nejvyšší dovolené rychlosti

IP 29

IP 29
Střídavé řazení

IP 1b

IP 30
Státní hranice

IP 1b

IP 31a
Měření rychlosti

IP 1b

IP 31b
Konec měření rychlosti

IP 1b

IP 32
Bezpečný odstup

Nahoru