Upravit stránku

Firma provádí veškeré práce, které souvisejí s dopravnín značením na komunikacích:

a) trvalé:

  • svislé dopravní značky
  • vodorovné dopravní značení

b) přechodné:

  • značení překopů
  • různých překážek na komunikacích
  • objízdných tras
  • dopravní opatření po dobu stavby
  • dopravní zajištění různých společenských akcí

c) pro veškeré akce zajišťujeme přípravu t.j. navržení a zpracování dopravně    inženýrských opatření (DIO)  a následná povolení na příslušných úřadech.

d) provádění značení v průmyslových halách, skladech a objektech ( pracovní místa, bezpečnostní zóny, zůžené profily a pod.)

Pro své práce používáme materiály a výrobky, které jsou certifikovány a schváleny.

Nahoru