Upravit stránku

S 1a
Signál
s červeným
světlem "STŮJ"

S1b
Signál
se žlutým světlem
"POZOR"

S 1c
Signál
se zeleným
světlem "VOLNO"

S 2a
Signál
se směrovou šipkou
s červeným světlem
"STŮJ"

S 2b
Signál
se směrovou šipkou
s žlutým světlem
"POZOR"

S 2c 
Signál
se zelenou směrovou
šipkou
"VOLNO"

S 2a
Signál s kombinovanou
směrovou šipkou
s červeným světlem "STŮJ"

S 2b
Signál s kombinovanou
směrovou šipkou
se žlutým světlem
"POZOR"

S 2c
Signál s kombinovanou
zelenou směrovou šipkou
"VOLNO"

S 4

S 4
Signál žlutého světla ve tvaru chodce

S 5

S 5
Doplňková směrová šipka

S 6

S 6
Signál pro opuštění křižovatky

S 7

S 7
Přerušované žluté světlo

S 8a

S 8a
Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

S 8b

S 8b
Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

S 8c

S 8c
Světelná šipka vlevo

S 8d

S 8d
Světelná šipka vpravo

S 8e

S 8e
Světelný kříž

S 9a
Signál pro chodce
se znamením "STŮJ"

S 9b
Signál pro chodce
se znamením "VOLNO"

S 10a
Signál pro cyklisty
se znamením "STŮJ"

S 10b
Signál pro cyklisty
se znamením "POZOR"

S 10c
Signál pro cyklisty
se znamením "VOLNO"

S 11a
Signál pro chodce a cyklisty se znamením "STŮJ"

S 11b
Signál pro chodce a cyklisty se znamením
"POZOR"

S 11c
Signál pro chodce a cyklisty se znamením "VOLNO"

Světelné signály pro tramvaje

S 15a

S 13
Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných světel

S 15b

S 15b
Jízda přímo

S 15c

S 15c
Jízda vlevo

S 15d

S 15d
Jízda vpravo

S 15e

S 15e
Jízda přímo a vpravo

S 15f

S 15f
Jízda přímo a vlevo

S 15g

S 15g
Jízda vpravo a vlevo

Nahoru